સુવિચાર : ~ જગતમાં મહાન મહાનુભાવો બની શક્યા છે, કારણ કે તેઓએ સ્વપ્નો જોયાં છે.તે જોયાં પછી તેઓનો પહેલો પ્રશ્ન હોય છે: “શા માટે?” અને બીજો પ્રશ્ન હોય છે: ”કઈ રીતે?”…..વિચારજો ~ ~ "વિપરીત પરિસ્થિતિમાં ખડકની જેમ અડગ રહો પરિસ્થિતિ પલટાતાં વાર નહીં લાગે" ~ ~ " જે નથી તેને પામવાની લ્હાય માં ક્યારેક માણસ પાસે જે છે તે પણ તેને દેખાતું નથી શાણપણના સૂત્રો:~દલીલથી સામેની વ્યક્તિને ચૂપ કરી શકશો, જીતી નહિ શકો.~સમૃદ્ધિવેળાએ મિત્રો મળે છે,વિપત્તિવેળાએ તેમની કસોટી થાય છે.~કોઈ પણ ટેવને જો રોકવામાં નહિ આવે તો તે જરૂરિયાત બની જશે.~જ્યારે બધાના વિચાર સમાન હોય, ત્યારે કોઈ વિચારતું હોતું નથી.~મિત્રોની ટીકા ખાનગીમાં કરો. જાહેરમાં તો તેની પ્રશંસા કરો.~

G.P.F./C.P.F. Circulars

G.P.F. માટેની વેબસાઇટ:
1. GPF Balance/Missing Credits/Debits : Accountants General, Gujarat
2. GPF Annual Account Statement for year

C.P.F. ઓનલાઇન એકાઉન્ટ જેવા માટે:
શું આપ CPF કપાત ઓનલાઇન જોવા ઇચ્છો છો ?
તો તે માટે નીચે પ્રમાણે પગલાને અનુસરો:
પગલું-1 : આપને મળેલ PRAN KiT માં નીચેની વિગત જુઓ.
1.       12 અંક્નો PRAN Number
2.       I Password  (Internet Password)
3.       T Password (Teliphonik Password)
પગલું-2 : અહીં નીચે દર્શાવેલ લિંક પર ક્લીક કરો:
                https://cra-nsdl.com/CRA/


પગાર સ્લીપ જનરેટ કરવા માટે નીચેની લીંક ક્લીક કરો :
                         http://www.gsata.org/Salary.php
© reserved by 'શિક્ષણ મિત્ર' Developed & Managed by Mr.Mukesh Merai &. Powered by Blogger.