સુવિચાર : ~ જગતમાં મહાન મહાનુભાવો બની શક્યા છે, કારણ કે તેઓએ સ્વપ્નો જોયાં છે.તે જોયાં પછી તેઓનો પહેલો પ્રશ્ન હોય છે: “શા માટે?” અને બીજો પ્રશ્ન હોય છે: ”કઈ રીતે?”…..વિચારજો ~ ~ "વિપરીત પરિસ્થિતિમાં ખડકની જેમ અડગ રહો પરિસ્થિતિ પલટાતાં વાર નહીં લાગે" ~ ~ " જે નથી તેને પામવાની લ્હાય માં ક્યારેક માનસ પાસે જે છે તે પણ તેને દેખાતું નથી " ~" શાણપણના સૂત્રો:~દલીલથી સામેની વ્યક્તિને ચૂપ કરી શકશો, જીતી નહિ શકો.~સમૃદ્ધિવેળાએ મિત્રો મળે છે,વિપત્તિવેળાએ તેમની કસોટી થાય છે.~કોઈ પણ ટેવને જો રોકવામાં નહિ આવે તો તે જરૂરિયાત બની જશે.~જ્યારે બધાના વિચાર સમાન હોય, ત્યારે કોઈ વિચારતું હોતું નથી.~મિત્રોની ટીકા ખાનગીમાં કરો. જાહેરમાં તો તેની પ્રશંસા કરો."~

શૈક્ષણિક માહિતી :

 • Maru Gujarat.inApply Online !

 • Apply Online !


  • GSEB 978 Shikshan Sahayak 2014 Secondary Recruitment Details | Apply Online
   last : 14-08-2014
   (Starting Date : 01-08-2014) 
  • GSEB 327 Shikshan Sahayak 2014 Higher Secondary Recruitment Details | Apply Online
   last : 04-08-2014
   (Starting Date : 21-07-2014) 
  • RBI Assistant 2014 Details | Apply Online last : 06-08-2014 
  • IBPS Probationary Officer / Management Trainee Phase 4 Details last : 11-08-2014  (Starting Date : 22-07-2014)
  • CTET Sept 2014 Details | Apply Online last : 04-08-2014 
 • સરકાર ના પરિપત્ર ૨૫/૨/૨૦૧૧ ને અનુસંધાને દરેક શિક્ષક ને ફાજલ નું રક્ષણ મળવાપાત્ર થાય છે તેથી કોઈ પણ પ્રકારના વર્ગ ઘટવાને કારણે ચીંતા કરવાની જરૂર નથી તે ઓ આપોઆપ રક્ષિત જાહેર થાય છે.

વિદ્યાર્થી મિત્રો  બોર્ડની મૂલ્યાંકન કી મુજબ તમે તમારી જાતે ધો-૧૦ ગણિત(૧૨) નું સ્વમૂલ્યાંકન કરી શકશો. PART-B માટેની લીંક નીચે મુજબ છે : 

Higher Secondary Schools Index No List

ધોરણ-૧૧ વિજ્ઞાન પ્રવાહના બીજા સેમેસ્ટરમાં વિદ્યાર્થીની શાળા ફેરબદલી કરવા અંગે...
© reserved by 'શિક્ષણ મિત્ર' Developed & Managed by Mr.Mukesh Merai &. Powered by Blogger.