સુવિચાર : ~ જગતમાં મહાન મહાનુભાવો બની શક્યા છે, કારણ કે તેઓએ સ્વપ્નો જોયાં છે.તે જોયાં પછી તેઓનો પહેલો પ્રશ્ન હોય છે: “શા માટે?” અને બીજો પ્રશ્ન હોય છે: ”કઈ રીતે?”…..વિચારજો ~ ~ "વિપરીત પરિસ્થિતિમાં ખડકની જેમ અડગ રહો પરિસ્થિતિ પલટાતાં વાર નહીં લાગે" ~ ~ " જે નથી તેને પામવાની લ્હાય માં ક્યારેક માણસ પાસે જે છે તે પણ તેને દેખાતું નથી શાણપણના સૂત્રો:~દલીલથી સામેની વ્યક્તિને ચૂપ કરી શકશો, જીતી નહિ શકો.~સમૃદ્ધિવેળાએ મિત્રો મળે છે,વિપત્તિવેળાએ તેમની કસોટી થાય છે.~કોઈ પણ ટેવને જો રોકવામાં નહિ આવે તો તે જરૂરિયાત બની જશે.~જ્યારે બધાના વિચાર સમાન હોય, ત્યારે કોઈ વિચારતું હોતું નથી.~મિત્રોની ટીકા ખાનગીમાં કરો. જાહેરમાં તો તેની પ્રશંસા કરો.~

English

Easy English Gujarati Grammar 

Std-10 English Question Papers by Dipakbhai Parikh,Baroda 

Std-10  by Edusafar 


[Edusafar.com માંથી સાભાર] 
અંગ્રેજીભાષા શીખવા માટે ઉપયોગી વેબસાઇટ્સ by eVidyalay
બાળમાનસને સરળતાથી સમજાય અને સહેજે રમતાં રમતાં શીખી શકે તે રીતની ઉપયોગી અને નોન-પ્રોફીટ વેબસાઇટ્સનો અહિં સમાવેશ કરવાનો પ્રયાસ છે, જેમાં અંગ્રેજીભાષાના શબ્દો, ઉચ્ચાર, વાક્યરચના, વ્યાકરણ, વાર્તા, ગીતો વગેરે દ્રારા અંગ્રેજી ભાષા સરળતાથી શીખી શકાશે.
અંગ્રેજીભાષાનું વ્યાકરણ શીખવા માટે ઉપયોગી વિડીયો ચેનલ


 

© reserved by 'શિક્ષણ મિત્ર' Developed & Managed by Mr.Mukesh Merai &. Powered by Blogger.