સુવિચાર : ~ જગતમાં મહાન મહાનુભાવો બની શક્યા છે, કારણ કે તેઓએ સ્વપ્નો જોયાં છે.તે જોયાં પછી તેઓનો પહેલો પ્રશ્ન હોય છે: “શા માટે?” અને બીજો પ્રશ્ન હોય છે: ”કઈ રીતે?”…..વિચારજો ~ ~ "વિપરીત પરિસ્થિતિમાં ખડકની જેમ અડગ રહો પરિસ્થિતિ પલટાતાં વાર નહીં લાગે" ~ ~ " જે નથી તેને પામવાની લ્હાય માં ક્યારેક માણસ પાસે જે છે તે પણ તેને દેખાતું નથી શાણપણના સૂત્રો:~દલીલથી સામેની વ્યક્તિને ચૂપ કરી શકશો, જીતી નહિ શકો.~સમૃદ્ધિવેળાએ મિત્રો મળે છે,વિપત્તિવેળાએ તેમની કસોટી થાય છે.~કોઈ પણ ટેવને જો રોકવામાં નહિ આવે તો તે જરૂરિયાત બની જશે.~જ્યારે બધાના વિચાર સમાન હોય, ત્યારે કોઈ વિચારતું હોતું નથી.~મિત્રોની ટીકા ખાનગીમાં કરો. જાહેરમાં તો તેની પ્રશંસા કરો.~

Student Corner

 • ધોરણ ૮ થી ૧૨ નાં વિદ્યાર્થીઓ માટે ગુજરાતીમાં મુખ્ય વિષયોનું ફ્રી ઓનલાઇન સોફ્ટ્વેર : ICT@School Project -Gujarat Launch E-Content for Students & Teachers Std: 8 to 12 visit following website : 
http://www.gujaratschoolsecontent.org 
કારકિર્દી માર્ગદર્શન વિશેષાંક ૨૦૧૩

ધોરણ-૧૦ નાં મુખ્ય પાંચ વિષયો માટે બ્લુપ્રિન્ટ અને પ્રશ્નપત્રની સંરચના બોર્ડ્નાં નવા માળખા મુજબ :- 
 [ ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચેની લીંક ક્લીક કરો ]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GSHEB Application Forms :
.Guide book -let for the students who want to get permission as internal student in Higher Secondary Exam (Std. 12) General Stream, March 2008
.( Duplicate mark sheet ) Application for duplicate mark sheet of Std. 12th mark sheet
.Application Form for approval of internal student
.Format of Application for supplementary Examination
.Application Format for Improvement of name, surname in Higher Secondary Certification Exam’s certificate of 12th standard in science stream
.Application Format for Migration certificate after pass Std. 12
.Application for the temporary eligibility certificate
.Application for getting migration certificate

Annexure - “1” Application for checking Mark-sheet
.Annexure - “2”Application for observing Answer-sheets
.Annexure - “3”Application for checking portfolio in Higher Secondary Certificate Exam
.Important Guidelines for getting duplicate certificate (Marksheet, Passing certificate & Migration certificate)
.યોગ્યતા પ્રમાણ પત્રક મેળવવા બાબત...

 "DUPLICATE MARKSHEET" કરાવવા બાબતનું અરજીપત્રક માટે અહી ક્લિક કરો.
."DUPLICATE CERTIFICATE" કરાવવા બાબતનું અરજીપત્રક માટે અહી ક્લિક કરો.
."MIGRATION CERTIFICATE" કરાવવા બાબતનું અરજીપત્રક માટે અહી ક્લિક કરો.
."ATTESTED FORM" કરાવવા બાબતનું અરજીપત્રક માટે અહી ક્લિક કરો.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JEE Main
[1]Information Bulletin JEE(Main) -2013 - English
[2]Information Bulletin JEE(Main) -2013 - Gujarati
[3]JEE Main પરીક્ષા બાબતે
[4]Important Instruction For School/ Students about JEE(Main)
[5]JEE/NEET Question Bank
Sr.NoSubject NameDownload
1BiologyEnglishGujarati
2Maths Part-1EnglishGujarati
3Maths Part-2EnglishGujarati
4Chemistry Part-1EnglishGujarati
5Chemistry Part-2EnglishGujarati
6Physics Part-1EnglishGujarati
7Physics Part-2EnglishGujarati

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GSOS : Gujarat State Open School  ઓપન સ્કુલ વિશે માહિતી :
 • શાળા - કોલેજમાં અભ્યાસ કરતાં વિદ્યાર્થીઓ પોતાના પ્રમાણપત્ર પોતે પ્રમાણિત કરવાનો નિયમ
 •  વિદ્યાર્થીઓ માટે લર્નીંગ લાયસંસ ઓનલાઇન ડેમોસ્ટ્રેશન કસોટી  By Commissionerate of Transport, Govt. Of Gujarat
 • Std - 11 Science Practical Exam April - 2012 Blue Print
 • Std-12 Science Student Merit Marks Calculator by ACPC
 • ACPC : The Admission Committee for Professional Courses , Gujarat.
 • ACPC : ડિગ્રી ઇજનેરી અને ડિગ્રી/ડિપ્લોમાં ફાર્મસી અભ્યાસક્રમમાં પ્રવેશ નિયમો અંગે વારંવાર પુછાતા પ્રશ્નો અને તેનાં જવાબો
 • You Kown About Percentile Rank ,You Get Percentile Rank in Marksheet
 • કારકિર્દી માર્ગદર્શન વિશેષાંક ૨૦૧૨
 • ધોરણ-૮+ આઇ.ટી.આઇ. ધોરણ-૧૦ બોર્ડની ગુજરાતી-અંગ્રેજી વિષયની પરીક્ષા પાસ કરેતો ધોરણ-૧૦ સમકક્ષ ; ધોરણ-૧૦+આઇ.ટી.આઇ. ધોરણ-૧૨ બોર્ડની અંગ્રેજી વિષયની પરીક્ષા પાસ કરેતો ધોરણ-૧૨ સમકક્ષ ; ધોરણ-૧૦+ડિપ્લોમાં ત્રણ વર્ષ અભ્યાસક્રમ ધોરણ-૧૨ સમકક્ષ ગણવાનો પરિપત્ર 
 • ગમ્મત સાથે જ્ઞાન : બાળકો માટે સત્સંગ અને જ્ઞાનનો અમુલ્ય ખજાનો [ Shri Swaminarayan Mandir(B.A.P.S.), Shahibaug, Amdavad - 380 004, Gujarat, India]  :  http://kids.baps.org/
 • આ સાઈટ પર તમને કમ્પ્યૂટર અને ઇન્ટરનેટ વિશે સામાન્ય માહિતી આપવા નો પ્રયત્ન કરેલ છે.તમે સરળતા થી સમજી શકો એટલા માટે અહીં આ સાઈટ પર ગુજરાતી વીડિઓ મુકવામાં આવેલ છે. આ પેજ પર તમને કમ્પ્યૂટર,ઇન્ટરનેટ અને એમ.એસ.ઓફિસ ના બેઝીક વીડિઓ જોવા મળશે.
   
 • © reserved by 'શિક્ષણ મિત્ર' Developed & Managed by Mr.Mukesh Merai &. Powered by Blogger.