સુવિચાર : ~ જગતમાં મહાન મહાનુભાવો બની શક્યા છે, કારણ કે તેઓએ સ્વપ્નો જોયાં છે.તે જોયાં પછી તેઓનો પહેલો પ્રશ્ન હોય છે: “શા માટે?” અને બીજો પ્રશ્ન હોય છે: ”કઈ રીતે?”…..વિચારજો ~ ~ "વિપરીત પરિસ્થિતિમાં ખડકની જેમ અડગ રહો પરિસ્થિતિ પલટાતાં વાર નહીં લાગે" ~ ~ " જે નથી તેને પામવાની લ્હાય માં ક્યારેક માણસ પાસે જે છે તે પણ તેને દેખાતું નથી શાણપણના સૂત્રો:~દલીલથી સામેની વ્યક્તિને ચૂપ કરી શકશો, જીતી નહિ શકો.~સમૃદ્ધિવેળાએ મિત્રો મળે છે,વિપત્તિવેળાએ તેમની કસોટી થાય છે.~કોઈ પણ ટેવને જો રોકવામાં નહિ આવે તો તે જરૂરિયાત બની જશે.~જ્યારે બધાના વિચાર સમાન હોય, ત્યારે કોઈ વિચારતું હોતું નથી.~મિત્રોની ટીકા ખાનગીમાં કરો. જાહેરમાં તો તેની પ્રશંસા કરો.~

Staff Rules

શાળાનાં કર્મચારીઓ માટે અગત્યની માહિતી :                 
                              
શાળામાં કર્મચારીની નિમણૂક થાય છે પરંતું તે પોતાની ફરજોની માહિતી વિશે અજાણ હોય છે.નીચે જણાવેલ માહિતીની જાણકારી માટે :   અહીં ક્લીક કરો.  
  • સત્ર, રજાઓ અને વેકેશનો [ પેજ - ૨]
  • શૈક્ષણિક અને બિનશૈક્ષણિક સ્ટાફનું વર્તન તથા શિસ્ત [ પેજ - ૩ થી ૬]
  • આચાર્ય, નિરીક્ષકો, શિક્ષકો, કલાર્ક, પટાવાળાની ફરજો [ પેજ - ૬ થી ૨૧]
  • શૈક્ષણિક અને બિનશૈક્ષણિક સ્ટાફ માટે શિક્ષાના પ્રકારો [ પેજ - ૨૧ થી ૨૯ ]  
© reserved by 'શિક્ષણ મિત્ર' Developed & Managed by Mr.Mukesh Merai &. Powered by Blogger.