સુવિચાર : ~ જગતમાં મહાન મહાનુભાવો બની શક્યા છે, કારણ કે તેઓએ સ્વપ્નો જોયાં છે.તે જોયાં પછી તેઓનો પહેલો પ્રશ્ન હોય છે: “શા માટે?” અને બીજો પ્રશ્ન હોય છે: ”કઈ રીતે?”…..વિચારજો ~ ~ "વિપરીત પરિસ્થિતિમાં ખડકની જેમ અડગ રહો પરિસ્થિતિ પલટાતાં વાર નહીં લાગે" ~ ~ " જે નથી તેને પામવાની લ્હાય માં ક્યારેક માણસ પાસે જે છે તે પણ તેને દેખાતું નથી શાણપણના સૂત્રો:~દલીલથી સામેની વ્યક્તિને ચૂપ કરી શકશો, જીતી નહિ શકો.~સમૃદ્ધિવેળાએ મિત્રો મળે છે,વિપત્તિવેળાએ તેમની કસોટી થાય છે.~કોઈ પણ ટેવને જો રોકવામાં નહિ આવે તો તે જરૂરિયાત બની જશે.~જ્યારે બધાના વિચાર સમાન હોય, ત્યારે કોઈ વિચારતું હોતું નથી.~મિત્રોની ટીકા ખાનગીમાં કરો. જાહેરમાં તો તેની પ્રશંસા કરો.~

Excel Sheets

SCE Final Result for Std:9-10 :
ધોરણ-૯ ના ૭૦ વિદ્યાર્થીઓ માટે સર્વગ્રાહી મૂલ્યાંકન પત્રક 
ધોરણ-૧૦ ના ૧૦૦ વિદ્યાર્થીઓ માટે સર્વગ્રાહી મૂલ્યાંકન પત્રક
  •  સારસ્વત મિત્ર શ્રી રાજેશ ડાભી દ્વારા ધો-૯ અને ૧૦ ના રીઝલ્ટ માટેનું ઉપયોગી એક્સેલ સોફ્ટ્વેર તૈયાર કર્યુ છે તેની લીંક:  

  
© reserved by 'શિક્ષણ મિત્ર' Developed & Managed by Mr.Mukesh Merai &. Powered by Blogger.