સુવિચાર : ~ જગતમાં મહાન મહાનુભાવો બની શક્યા છે, કારણ કે તેઓએ સ્વપ્નો જોયાં છે.તે જોયાં પછી તેઓનો પહેલો પ્રશ્ન હોય છે: “શા માટે?” અને બીજો પ્રશ્ન હોય છે: ”કઈ રીતે?”…..વિચારજો ~ ~ "વિપરીત પરિસ્થિતિમાં ખડકની જેમ અડગ રહો પરિસ્થિતિ પલટાતાં વાર નહીં લાગે" ~ ~ " જે નથી તેને પામવાની લ્હાય માં ક્યારેક માણસ પાસે જે છે તે પણ તેને દેખાતું નથી શાણપણના સૂત્રો:~દલીલથી સામેની વ્યક્તિને ચૂપ કરી શકશો, જીતી નહિ શકો.~સમૃદ્ધિવેળાએ મિત્રો મળે છે,વિપત્તિવેળાએ તેમની કસોટી થાય છે.~કોઈ પણ ટેવને જો રોકવામાં નહિ આવે તો તે જરૂરિયાત બની જશે.~જ્યારે બધાના વિચાર સમાન હોય, ત્યારે કોઈ વિચારતું હોતું નથી.~મિત્રોની ટીકા ખાનગીમાં કરો. જાહેરમાં તો તેની પ્રશંસા કરો.~

શાળામાં માધ્યમિક વિભાગ અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક વિભાગ માટે અલગ-અલગ રોસ્ટર રજિસ્ટર તૈયાર કરવાનું રહેશે. આ બાબતનું માર્ગદર્શન બાયસેગ સ્ટુડિઓ, ગાંધીનગર દ્વારા તા.૨૮-૦૮-૨૦૧૨ના રોજ શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા આપવામાં આવ્યું હતું. [પરિપત્રો માટે પરિપત્ર વિભાગ જુઓ.]
LTC [Leave Travel Concession]માટેનાં અગત્યનાં પરિપત્રો :
માટે જુઓ પરિપત્ર વિભાગ : અહીં ક્લીક કરો.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


© reserved by 'શિક્ષણ મિત્ર' Developed & Managed by Mr.Mukesh Merai &. Powered by Blogger.